Giá T hôm nay

Trung bình (24h)
905 VND
Thấp nhất (24h)
837 VND
Cao nhất (24h)
952 VND
Khối lượng 24h
10,508,079.51 USD
KL Trung bình 10 ngày
11,261,359.61 USD
Vốn hóa thị trường
332,233,485.36 USD

Threshold T/VND

908 VND
+6.45% 24 giờ qua
Biểu đồ giá T
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 01:09 (UTC)
Tín hiệu