Giá UNI hôm nay

Trung bình (24h)
8.14 USD
Thấp nhất (24h)
7.96 USD
Cao nhất (24h)
8.4 USD
Khối lượng 24h
18,820,103.12 USD
KL Trung bình 10 ngày
28,987,327.42 USD
Vốn hóa thị trường
4.8b USD

Uniswap UNI/USD

7.99 USD
-1.83% 24 giờ qua
Biểu đồ giá UNI
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:21 (UTC)
Tín hiệu