Giá UNI hôm nay

Trung bình (24h)
201,630 VND
Thấp nhất (24h)
193,777 VND
Cao nhất (24h)
212,440 VND
Khối lượng 24h
28,977,758.18 USD
KL Trung bình 10 ngày
8,700,824.23 USD
Vốn hóa thị trường
4.76 tỷ USD

Uniswap UNI/VND

205,514 VND
+5.85% 24 giờ qua
Biểu đồ giá UNI
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:09 (UTC)
Tín hiệu