Giá UNI hôm nay

Trung bình (24h)
11.33 USD
Thấp nhất (24h)
11 USD
Cao nhất (24h)
11.86 USD
Khối lượng 24h
55,515,361.17 USD
KL Trung bình 10 ngày
42,650,736.51 USD
Vốn hóa thị trường
6.61 tỷ USD

Uniswap UNI/USD

11.17 USD
-3.46% 24 giờ qua
Biểu đồ giá UNI
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 18:59 (UTC +7)
Tín hiệu