Giá USTC hôm nay

Trung bình (24h)
0.01733877 USD
Thấp nhất (24h)
0.01631094 USD
Cao nhất (24h)
0.0186126 USD
Khối lượng 24h
18,019,623.54 USD
KL Trung bình 10 ngày
7,391,429.16 USD
Vốn hóa thị trường
165,034,232 USD

Terra Classic USD USTC/USD

0.01848536 USD
+6.35% 24 giờ qua
Biểu đồ giá USTC
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:54 (UTC)
Tín hiệu