Giá USTC hôm nay

Trung bình (24h)
579 VND
Thấp nhất (24h)
566 VND
Cao nhất (24h)
601 VND
Khối lượng 24h
3,848,509.68 USD
KL Trung bình 10 ngày
7,951,140.72 USD
Vốn hóa thị trường
150,874,505.95 USD

Terra Classic USD USTC/VND

573 VND
-1.04% 24 giờ qua
Biểu đồ giá USTC
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:54 (UTC)
Tín hiệu