Giá USTC hôm nay

Trung bình (24h)
0.0224 USD
Thấp nhất (24h)
0.0212 USD
Cao nhất (24h)
0.0233 USD
Khối lượng 24h
4,607,646.88 USD
KL Trung bình 10 ngày
5,225,632.67 USD
Vốn hóa thị trường
156,201,247.49 USD

Terra Classic USD USTC/USD

0.0231 USD
+6.45% 24 giờ qua
Biểu đồ giá USTC
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 18:07 (UTC +7)
Tín hiệu