Giá USTC hôm nay

Trung bình (24h)
914 VND
Thấp nhất (24h)
806 VND
Cao nhất (24h)
999 VND
Khối lượng 24h
32,238,650.8 USD
KL Trung bình 10 ngày
26,785,854.9 USD
Vốn hóa thị trường
304,226,089.47 USD

Terra Classic USD USTC/VND

870 VND
4.71% 24 giờ qua
1D
7D
1M
3M
1Y
YTD
ALL
Chỉ số
Xếp hạng
# 197
Khối lượng 24h
32,238,650.8 USD
KL Trung bình 10 ngày
26,785,854.9 USD
Vốn hóa thị trường
304,226,089.47 USD
Cao nhất 1 năm
1,941 VND
Thấp nhất 1 năm
197 VND
Thấp nhất
0.01846341 VND
Cao nhất
28,607 VND
Lưu hành
8,970,158,773.03 USTC
Tổng cung
8,980,867,974.16 USTC
Biến động (1 ngày)
4.71%
Biến động (7 ngày)
11.11%
Biến động (1 tháng)
30.63%
Biến động (3 tháng)
32.61%
Biến động (Năm nay)
5.33%
Thông tin

Terra Classic USD (USTC) là token hoạt động trong nền tảng Terra Classic (Tên cũ là Terra). Terra Classic là mạng blockchain cung cấp các khối xây dựng nền tảng cho một nền kinh tế kỹ thuật số mới với giao thức stablecoin, hệ thống oracle, hợp đồng thông minh và kế hoạch áp dụng hàng loạt người dùng.

Sau cuộc tấn công dẫn tới mất toàn bộ giá trị của LUNA và UST, Terra vẫn duy trì mạng lưới và đổi tên thành Terra Classic. Toàn bộ số UST lưu hành được chuyển thành Terra Classic USD (USTC).

Chỉ báo
Ngắn hạn (H1)
Dài hạn (D1)
Cùng quan tâm
Altcoin
Stablecoin
Tín hiệu