Giá USTC hôm nay

Trung bình (24h)
454 VND
Thấp nhất (24h)
420 VND
Cao nhất (24h)
480 VND
Khối lượng 24h
17,556,428.34 USD
KL Trung bình 10 ngày
7,150,544.18 USD
Vốn hóa thị trường
157,506,459.74 USD

Terra Classic USD USTC/VND

463 VND
+9.2% 24 giờ qua
Biểu đồ giá USTC
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 01:03 (UTC)
Tín hiệu