Giá UTK hôm nay

Trung bình (24h)
2,410 VND
Thấp nhất (24h)
2,216 VND
Cao nhất (24h)
2,538 VND
Khối lượng 24h
1,575,639.22 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,777,442 USD
Vốn hóa thị trường
46,147,381.48 USD

Utrust UTK/VND

2,435 VND
+6.75% 24 giờ qua
Biểu đồ giá UTK
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:23 (UTC)
Tín hiệu