Giá UTK hôm nay

Trung bình (24h)
0.0813 USD
Thấp nhất (24h)
0.0799 USD
Cao nhất (24h)
0.083 USD
Khối lượng 24h
2,821,443.47 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,782,956.34 USD
Vốn hóa thị trường
39,790,607.14 USD

Utrust UTK/USD

0.0804 USD
-0.87% 24 giờ qua
Biểu đồ giá UTK
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 08:08 (UTC +7)
Tín hiệu