Giá UTK hôm nay

Trung bình (24h)
2,099 VND
Thấp nhất (24h)
2,061 VND
Cao nhất (24h)
2,174 VND
Khối lượng 24h
1,815,622.65 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,477,730.2 USD
Vốn hóa thị trường
40,025,655.62 USD

Utrust UTK/VND

2,064 VND
-4.53% 24 giờ qua
Biểu đồ giá UTK
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:06 (UTC)
Tín hiệu