Giá VIC hôm nay

Trung bình (24h)
0.76 USD
Thấp nhất (24h)
0.61 USD
Cao nhất (24h)
0.81 USD
Khối lượng 24h
2,607,400 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,881,537.24 USD
Vốn hóa thị trường
64,340,104.05 USD

Viction VIC/USD

0.67 USD
-14.3% 24 giờ qua
Biểu đồ giá VIC
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 23:07 (UTC)
Tín hiệu