Giá VIC hôm nay

Trung bình (24h)
0.4882 USD
Thấp nhất (24h)
0.4758 USD
Cao nhất (24h)
0.5195 USD
Khối lượng 24h
4,743,004.45 USD
KL Trung bình 10 ngày
8,018,143.67 USD
Vốn hóa thị trường
46,070,442.99 USD

Viction VIC/USD

0.48 USD
+0.45% 24 giờ qua
Biểu đồ giá VIC
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 09:29 (UTC +7)
Tín hiệu