Giá VIC hôm nay

Trung bình (24h)
12,144 VND
Thấp nhất (24h)
11,808 VND
Cao nhất (24h)
12,508 VND
Khối lượng 24h
2,249,469.79 USD
KL Trung bình 10 ngày
8,065,748.36 USD
Vốn hóa thị trường
44,963,962.7 USD

Viction VIC/VND

12,128 VND
-0.82% 24 giờ qua
Biểu đồ giá VIC
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 18:35 (UTC +7)
Tín hiệu