Giá VIC hôm nay

Trung bình (24h)
18,839 VND
Thấp nhất (24h)
17,465 VND
Cao nhất (24h)
19,973 VND
Khối lượng 24h
1,794,324.94 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,926,952.29 USD
Vốn hóa thị trường
72,276,210.22 USD

Viction VIC/VND

19,923 VND
+11.99% 24 giờ qua
Biểu đồ giá VIC
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:20 (UTC)
Tín hiệu