Giá VRA hôm nay

Trung bình (24h)
155 VND
Thấp nhất (24h)
144 VND
Cao nhất (24h)
164 VND
Khối lượng 24h
2,541,916.57 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,771,339.61 USD
Vốn hóa thị trường
59,060,851.71 USD

Verasity VRA/VND

159 VND
+1.27% 24 giờ qua
Biểu đồ giá VRA
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:53 (UTC)
Tín hiệu