Giá VRA hôm nay

Trung bình (24h)
145 VND
Thấp nhất (24h)
136 VND
Cao nhất (24h)
151 VND
Khối lượng 24h
2,325,334.29 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,399,064.49 USD
Vốn hóa thị trường
54,876,497.73 USD

Verasity VRA/VND

143 VND
+5.15% 24 giờ qua
Biểu đồ giá VRA
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 02:18 (UTC +7)
Tín hiệu