Giá VRA hôm nay

Trung bình (24h)
0.00523 USD
Thấp nhất (24h)
0.00508 USD
Cao nhất (24h)
0.00538 USD
Khối lượng 24h
738,851.65 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,234,746.84 USD
Vốn hóa thị trường
51,241,205.39 USD

Verasity VRA/USD

0.00516 USD
-3.5% 24 giờ qua
Biểu đồ giá VRA
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:43 (UTC)
Tín hiệu