Giá WAVES hôm nay

Trung bình (24h)
2.63 USD
Thấp nhất (24h)
2.57 USD
Cao nhất (24h)
2.69 USD
Khối lượng 24h
4,032,906.18 USD
KL Trung bình 10 ngày
11,279,096.37 USD
Vốn hóa thị trường
299,299,159.69 USD

Waves WAVES/USD

2.64 USD
-0.06% 24 giờ qua
Biểu đồ giá WAVES
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 19:40 (UTC)
Tín hiệu