Giá WAVES hôm nay

Trung bình (24h)
2.55 USD
Thấp nhất (24h)
2.43 USD
Cao nhất (24h)
2.65 USD
Khối lượng 24h
7,632,793.9 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,438,079.64 USD
Vốn hóa thị trường
295,269,629.27 USD

Waves WAVES/USD

2.59 USD
+5.56% 24 giờ qua
Biểu đồ giá WAVES
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 17:14 (UTC +7)
Tín hiệu