Giá WAVES hôm nay

Trung bình (24h)
63,562 VND
Thấp nhất (24h)
62,676 VND
Cao nhất (24h)
64,629 VND
Khối lượng 24h
2,690,728.09 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,519,473.11 USD
Vốn hóa thị trường
280,979,160.67 USD

Waves WAVES/VND

63,919 VND
+0.82% 24 giờ qua
Biểu đồ giá WAVES
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 20:18 (UTC +7)
Tín hiệu