Giá WAVES hôm nay

Trung bình (24h)
65,400 VND
Thấp nhất (24h)
60,234 VND
Cao nhất (24h)
69,268 VND
Khối lượng 24h
13,665,509.04 USD
KL Trung bình 10 ngày
13,325,310.1 USD
Vốn hóa thị trường
286,167,160.86 USD

Waves WAVES/VND

66,873 VND
+6.77% 24 giờ qua
Biểu đồ giá WAVES
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:30 (UTC)
Tín hiệu