Giá WIN hôm nay

Trung bình (24h)
0.00013837 USD
Thấp nhất (24h)
0.00013296 USD
Cao nhất (24h)
0.00015376 USD
Khối lượng 24h
7,782,536.65 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,151,305.65 USD
Vốn hóa thị trường
133,285,178.38 USD

WINkLink WIN/USD

0.00013929 USD
+4.52% 24 giờ qua
Biểu đồ giá WIN
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 21:27 (UTC)
Tín hiệu