Giá WIN hôm nay

Trung bình (24h)
0.00012 USD
Thấp nhất (24h)
0.000119 USD
Cao nhất (24h)
0.000122 USD
Khối lượng 24h
892,195.41 USD
KL Trung bình 10 ngày
890,919.03 USD
Vốn hóa thị trường
115,557,955.62 USD

WINkLink WIN/USD

0.000121 USD
+1.1% 24 giờ qua
Biểu đồ giá WIN
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 07:10 (UTC)
Tín hiệu