Giá WIN hôm nay

Trung bình (24h)
4 VND
Thấp nhất (24h)
4 VND
Cao nhất (24h)
4 VND
Khối lượng 24h
1,615,929.75 USD
KL Trung bình 10 ngày
911,994.89 USD
Vốn hóa thị trường
119,741,909.34 USD

WINkLink WIN/VND

Biểu đồ giá WIN
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 16:26 (UTC +7)
Tín hiệu