Giá W hôm nay

Trung bình (24h)
0.6 USD
Thấp nhất (24h)
0.58 USD
Cao nhất (24h)
0.65 USD
Khối lượng 24h
27,741,413.96 USD
KL Trung bình 10 ngày
53,512,516.86 USD
Vốn hóa thị trường
1.14b USD

Wormhole W/USD

0.64 USD
+5.66% 24 giờ qua
Biểu đồ giá W
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-20 16:49 (UTC)
Tín hiệu