Giá W hôm nay

Trung bình (24h)
0.5749 USD
Thấp nhất (24h)
0.5511 USD
Cao nhất (24h)
0.6025 USD
Khối lượng 24h
19,752,358.1 USD
KL Trung bình 10 ngày
17,535,914.3 USD
Vốn hóa thị trường
1.05 tỷ USD

Wormhole W/USD

0.5924 USD
+6.14% 24 giờ qua
Biểu đồ giá W
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 19:40 (UTC +7)
Tín hiệu