Giá W hôm nay

Trung bình (24h)
14,478 VND
Thấp nhất (24h)
13,714 VND
Cao nhất (24h)
15,053 VND
Khối lượng 24h
23,484,778.41 USD
KL Trung bình 10 ngày
17,425,540.45 USD
Vốn hóa thị trường
1.04 tỷ USD

Wormhole W/VND

14,893 VND
+6.38% 24 giờ qua
Biểu đồ giá W
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 17:54 (UTC +7)
Tín hiệu