Giá W hôm nay

Trung bình (24h)
16,290 VND
Thấp nhất (24h)
14,171 VND
Cao nhất (24h)
19,258 VND
Khối lượng 24h
78,865,204.45 USD
KL Trung bình 10 ngày
85,886,531.04 USD
Vốn hóa thị trường
1.24b USD

Wormhole W/VND

18,191 VND
+25.09% 24 giờ qua
Biểu đồ giá W
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:25 (UTC)
Tín hiệu