Giá XAI hôm nay

Trung bình (24h)
0.7 USD
Thấp nhất (24h)
0.63 USD
Cao nhất (24h)
0.76 USD
Khối lượng 24h
17,261,402.36 USD
KL Trung bình 10 ngày
15,062,865.24 USD
Vốn hóa thị trường
202,806,061.89 USD

Xai XAI/USD

0.73 USD
+13.37% 24 giờ qua
Biểu đồ giá XAI
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:30 (UTC)
Tín hiệu