Giá XAI hôm nay

Trung bình (24h)
0.6435 USD
Thấp nhất (24h)
0.5875 USD
Cao nhất (24h)
0.7481 USD
Khối lượng 24h
17,473,730.02 USD
KL Trung bình 10 ngày
5,619,955.89 USD
Vốn hóa thị trường
204,382,127.58 USD

Xai XAI/USD

0.7347 USD
+22.26% 24 giờ qua
Biểu đồ giá XAI
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 17:33 (UTC +7)
Tín hiệu