Giá XAI hôm nay

Trung bình (24h)
16,661 VND
Thấp nhất (24h)
15,089 VND
Cao nhất (24h)
19,355 VND
Khối lượng 24h
19,393,662.95 USD
KL Trung bình 10 ngày
5,820,657.75 USD
Vốn hóa thị trường
205,033,505.1 USD

Xai XAI/VND

19,210 VND
+24.18% 24 giờ qua
Biểu đồ giá XAI
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 18:23 (UTC +7)
Tín hiệu