Giá XAI hôm nay

Trung bình (24h)
18,557 VND
Thấp nhất (24h)
16,687 VND
Cao nhất (24h)
20,052 VND
Khối lượng 24h
19,023,624.44 USD
KL Trung bình 10 ngày
15,939,845.26 USD
Vốn hóa thị trường
207,446,788.32 USD

Xai XAI/VND

19,939 VND
+13.08% 24 giờ qua
Biểu đồ giá XAI
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:03 (UTC)
Tín hiệu