Giá XEC hôm nay

Trung bình (24h)
0.00005494 USD
Thấp nhất (24h)
0.00005207 USD
Cao nhất (24h)
0.00005833 USD
Khối lượng 24h
10,370,222.23 USD
KL Trung bình 10 ngày
21,866,758.94 USD
Vốn hóa thị trường
1.11b USD

eCash XEC/USD

0.00005614 USD
+3.26% 24 giờ qua
Biểu đồ giá XEC
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:11 (UTC)
Tín hiệu