Giá XEC hôm nay

Trung bình (24h)
2 VND
Thấp nhất (24h)
2 VND
Cao nhất (24h)
2 VND
Khối lượng 24h
4,630,410.15 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,142,336.02 USD
Vốn hóa thị trường
1.02 tỷ USD

eCash XEC/VND

Biểu đồ giá XEC
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 09:49 (UTC +7)
Tín hiệu