Giá XEC hôm nay

Trung bình (24h)
0.0000499 USD
Thấp nhất (24h)
0.0000491 USD
Cao nhất (24h)
0.0000503 USD
Khối lượng 24h
1,602,327.86 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,244,317.74 USD
Vốn hóa thị trường
972,846,734.56 USD

eCash XEC/USD

0.0000493 USD
-1.18% 24 giờ qua
Biểu đồ giá XEC
Cập nhật gần nhất vào 26-05-2024 09:28 (UTC +7)
Tín hiệu