Giá XEC hôm nay

Trung bình (24h)
2 VND
Thấp nhất (24h)
2 VND
Cao nhất (24h)
2 VND
Khối lượng 24h
28,484,026.66 USD
KL Trung bình 10 ngày
25,760,521.36 USD
Vốn hóa thị trường
1.07b USD

eCash XEC/VND

2 VND
24 giờ qua
Biểu đồ giá XEC
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 23:22 (UTC)
Tín hiệu