Giá XEM hôm nay

Trung bình (24h)
0.0405266 USD
Thấp nhất (24h)
0.0307949 USD
Cao nhất (24h)
0.04274637 USD
Khối lượng 24h
5,666,431.1 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,310,096.89 USD
Vốn hóa thị trường
287,462,926.66 USD

NEM XEM/USD

0.03233085 USD
-22.8% 24 giờ qua
Biểu đồ giá XEM
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 21:40 (UTC)
Tín hiệu