Giá XEM hôm nay

Trung bình (24h)
0.0374 USD
Thấp nhất (24h)
0.0369 USD
Cao nhất (24h)
0.0379 USD
Khối lượng 24h
617,474.45 USD
KL Trung bình 10 ngày
950,597.3 USD
Vốn hóa thị trường
338,295,989.18 USD

NEM XEM/USD

0.0379 USD
+1.43% 24 giờ qua
Biểu đồ giá XEM
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 20:47 (UTC +7)
Tín hiệu