Giá XEM hôm nay

Trung bình (24h)
1,012 VND
Thấp nhất (24h)
996 VND
Cao nhất (24h)
1,026 VND
Khối lượng 24h
1,144,699.46 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,094,197.49 USD
Vốn hóa thị trường
351,740,711.69 USD

NEM XEM/VND

1,018 VND
+0.3% 24 giờ qua
Biểu đồ giá XEM
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 19:14 (UTC +7)
Tín hiệu