Giá XEM hôm nay

Trung bình (24h)
1,027 VND
Thấp nhất (24h)
955 VND
Cao nhất (24h)
1,072 VND
Khối lượng 24h
3,238,825.21 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,626,687.7 USD
Vốn hóa thị trường
353,910,086.27 USD

NEM XEM/VND

1,014 VND
0.5% 24 giờ qua
1D
7D
1M
3M
1Y
YTD
ALL
Chỉ số
Xếp hạng
# 172
Khối lượng 24h
3,238,825.21 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,626,687.7 USD
Vốn hóa thị trường
353,910,086.27 USD
Cao nhất 1 năm
1,381 VND
Thấp nhất 1 năm
486 VND
Thấp nhất
486 VND
Cao nhất
22,088 VND
Lưu hành
8,999,999,999 XEM
Tổng cung
8,999,999,999 XEM
Biến động (1 ngày)
0.5%
Biến động (7 ngày)
7.42%
Biến động (1 tháng)
6.74%
Biến động (3 tháng)
14.32%
Biến động (Năm nay)
3.79%
Thông tin

NEM hay còn gọi là New Economy Movement là một hệ sinh thái sử dụng nền tảng blockchain tài sản thông minh (Smart Asset) được thiết kế nhằm mục đích cung cấp giải pháp cho các doanh nghiệp và cá nhân. NEM ra mắt vào tháng 03/2015 sau khi thực hiện fork từ NXT Blockchain và được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java và C++.

Khác với những blockchain khác, NEM hoạt động dựa trên một cơ chế đồng thuận mới gọi là Proof-of-Importance (PoI). Đội ngũ phát triển NEM tuyên bố rằng hệ thống này sẽ đảm bảo chọn ra và trao thưởng cho những người dùng có hoạt động tích cực để đóng góp vào sự phát triển cộng đồng và mạng lưới NEM một cách công bằng và chính xác.

NEM Token (XEM) là đồng tiền điện tử ngang hàng (peer to peer) thuộc hệ sinh thái NEM và được sử dụng với mục đích sau:

  • Được sử dụng làm phần thưởng để trả cho người tham gia vào quá trình tạo khối mới .
  • Được sử dụng để trả phí cho các giao dịch bên trong mạng lưới.
Chỉ báo
Ngắn hạn (H1)
Dài hạn (D1)
Cùng quan tâm
Nền tảng
Altcoin
Tín hiệu