Giá XEM hôm nay

Trung bình (24h)
997 VND
Thấp nhất (24h)
914 VND
Cao nhất (24h)
1,048 VND
Khối lượng 24h
2,496,264.82 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,365,673.1 USD
Vốn hóa thị trường
348,421,340.61 USD

NEM XEM/VND

1,025 VND
+6.44% 24 giờ qua
Biểu đồ giá XEM
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:05 (UTC)
Tín hiệu