Giá XLM hôm nay

Trung bình (24h)
2,888 VND
Thấp nhất (24h)
2,782 VND
Cao nhất (24h)
2,972 VND
Khối lượng 24h
13,830,081.39 USD
KL Trung bình 10 ngày
14,397,083.52 USD
Vốn hóa thị trường
3.15b USD

Stellar XLM/VND

2,912 VND
+1.61% 24 giờ qua
Biểu đồ giá XLM
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:18 (UTC)
Tín hiệu