Giá XLM hôm nay

Trung bình (24h)
2,831 VND
Thấp nhất (24h)
2,805 VND
Cao nhất (24h)
2,860 VND
Khối lượng 24h
4,126,759.88 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,655,706.8 USD
Vốn hóa thị trường
3.18 tỷ USD

Stellar XLM/VND

2,848 VND
+0.25% 24 giờ qua
Biểu đồ giá XLM
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 20:49 (UTC +7)
Tín hiệu