Giá XLM hôm nay

Trung bình (24h)
0.1091 USD
Thấp nhất (24h)
0.1077 USD
Cao nhất (24h)
0.1104 USD
Khối lượng 24h
3,649,711.09 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,625,728.45 USD
Vốn hóa thị trường
3.15 tỷ USD

Stellar XLM/USD

0.1093 USD
+1.49% 24 giờ qua
Biểu đồ giá XLM
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:58 (UTC)
Tín hiệu