Giá ZRX hôm nay

Trung bình (24h)
12,944 VND
Thấp nhất (24h)
11,902 VND
Cao nhất (24h)
13,543 VND
Khối lượng 24h
6,406,494.12 USD
KL Trung bình 10 ngày
8,731,385 USD
Vốn hóa thị trường
417,397,057.93 USD

0x ZRX/VND

12,965 VND
+7.94% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ZRX
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 01:09 (UTC)
Tín hiệu