Giá ZRX hôm nay

Trung bình (24h)
0.5722 USD
Thấp nhất (24h)
0.5516 USD
Cao nhất (24h)
0.6063 USD
Khối lượng 24h
10,426,829.4 USD
KL Trung bình 10 ngày
8,559,596.24 USD
Vốn hóa thị trường
509,015,432.42 USD

0x ZRX/USD

0.603 USD
+6.85% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ZRX
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 19:19 (UTC +7)
Tín hiệu