Giá ZRX hôm nay

Trung bình (24h)
14,462 VND
Thấp nhất (24h)
12,796 VND
Cao nhất (24h)
15,846 VND
Khối lượng 24h
24,696,048.08 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,995,002.45 USD
Vốn hóa thị trường
509,451,517.67 USD

0x ZRX/VND

15,723 VND
+21.7% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ZRX
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 07:31 (UTC)
Tín hiệu