Giá AVA hôm nay

Trung bình (24h)
0.7198 USD
Thấp nhất (24h)
0.7066 USD
Cao nhất (24h)
0.7356 USD
Khối lượng 24h
2,350,621.33 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,076,031.86 USD
Vốn hóa thị trường
37,235,947.71 USD

Travala.com AVA/USD

0.732 USD
+3.26% 24 giờ qua
Biểu đồ giá AVA
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 20:36 (UTC +7)
Tín hiệu